สถานที่ตั้ง

ศูนย์ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน

ตั้งอยู่ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

0-4451-1975

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08-30-16-30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)